120 นาที (สามารถนำไปบันทึกชั่วโมงการเรียนในกิจกรรม 2022 Self-Directed Learning ได้)

Others

สุขให้ได้ตามเงื่อนไขที่มี

การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และสร้างความสุขในการทำงาน

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
Objective
  1. เพื่อสร้างแนวคิดเชิงบวก
  2. ปรับทัศนคติในการทำงาน
  3. เสริมสร้างพลังใจ
Suitable for
พนักงานทุกท่าน
Content level
ระดับต้น (Beginner)
Course structure
สุขให้ได้ตามเงื่อนไขที่มี
- สุขให้ได้ตามเงื่อนไขที่มี

สุขให้ได้ตามเงื่อนไขที่มี

การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และสร้างความสุขในการทำงาน

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser