77 นาที (สามารถบันทึกชั่วโมงการเรียนในกิจกรรม Self-Directed Learning ได้)

SEQCD

Safety & Hygienic

Safety & Hygienic

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
Objective
1. เพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจกฎความปลอดภัย
2. เพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
3. เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย G-MEC
Suitable for
พนักงานทุกระดับ
Content level
ระดับต้น (Beginner)
Course structure
Safety & Hygienic
- เนื้อหาหลักสูตร

Safety & Hygienic

Safety & Hygienic

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser