140 นาที ( 2 ชั่วโมง 20 นาที)

Tire Product & Technical Knowledge

Intermediate Tire Knowledge EP1

หลักสูตร "ความรู้เรื่องยางรถยนต์ระดับกลาง" เหมาะกับพนักงานบริดจสโตนทุกระดับและทุกสายงาน เพื่อให้ท่านมีความรู้เรื่องยางรถยนต์มากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการใช้งาน

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
You don't have permission to study this course
Objective
  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่อง ยางรถยนต์
  2. สามารถแนะนำวิธีการเลือกยางให้ผู้อื่นได้
Suitable for
พนักงานทุกระดับและทุกสายงาน
Content level
ระดับกลาง (Intermediate)
Course structure
เนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด
- บทที่ 1: ความหมายและประวัติของยางรถยนต์ [10 นาที]
- บทที่ 2: วัตถุดิบและกระบวนการผลิต [15 นาที]
- บทที่ 3: โครงสร้าง และประเภทของยาง [25 นาที]
- บทที่ 4: ตัวอักษรบนแก้มยาง [25 นาที]
- บทที่ 5: การบำรุงรักษายาง [20 นาที]

Intermediate Tire Knowledge EP1

หลักสูตร "ความรู้เรื่องยางรถยนต์ระดับกลาง" เหมาะกับพนักงานบริดจสโตนทุกระดับและทุกสายงาน เพื่อให้ท่านมีความรู้เรื่องยางรถยนต์มากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการใช้งาน

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
You don't have permission to study this course