180 นาที (หลักสูตรนี้สามารถนำไปบันทึกชั่วโมงการเรียนในกิจกรรม 2022 Self-Directed Learning ได้)

Others

Effective Remote Working

บันทึกวิดีโอการบรรยายในหัวข้อ Effective Remote Working ในวันที่ 30 กันยายน 2565 

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser
Objective
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติในการทำงานแบบไฮบริด โดยยังคงสามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานขั้นสูง ควบคู่ไปกับพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมและความเป็นอยู่ที่ดีของตนในการทำงานแบบไฮบริด  
Suitable for
พนักงานทุกท่าน
Content level
ระดับต้น (Beginner)
Course structure
Effective Remote Working
- Part 1: Managing Remote Performance
- Part 2: Remote Creativity and Engaging Remote Team

Effective Remote Working

บันทึกวิดีโอการบรรยายในหัวข้อ Effective Remote Working ในวันที่ 30 กันยายน 2565 

Watch videos for a full life
Access via mobile phone and browser